Ergoterapi

Ergoterapi har til formål at fremme aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitet ses her som alt, hvad en person ønsker at deltage i, f.eks. inden for fritid, arbejde, leg og egen-omsorg, for at opnå sundhed og livskvalitet. Ergoterapi retter sig derfor mod de aktivitetsproblemer, den enkelte oplever - fysisk, psykisk, kognitivt og socialt. Hverdagens aktiviteter bruges som træningsterapeutisk redskab, og behandlingen stiler mod at forbedre aktivitetsniveauet.

Vi lægger vægt på samarbejde med dig, så vi sammen kan finde frem til lige netop din motivation og dine behov for hverdagsaktiviteter, og hvad der skal til for at hjælpe dig. Måske skal aktiviteten og dine omgivelser tilpasses, for at du bedst muligt kan deltage.

Undersøgelse og træning kan foregå i dit eget hjem, på din arbejdsplads, i din skole/uddannelse, i dit nærmiljø eller her på klinikken.

Ring og få en uforpligtende samtale med vores ergoterapeut om mulighederne.

Ergoterapi voksne

Oplever du aktivitetsproblemer fysisk, psykisk, kognitivt eller socialt pga. en hjerneskade, autisme, ADHD, anden diagnose eller efter en ulykke, kan du have brug for ergoterapi.

Der anvendes forskellige typer af aktiviteter i træningen, afhængig af din motivation og dine behov, f.eks.:

Dagligdags aktiviteter (ADL):

- Toilette, bad samt af- og påklædning

- Indkøb, madlavning, spisning

- Fritidsaktiviteter, f.eks. maling, leg mm.

- Forflytninger

- Indretning af arbejdsplads – tilpasning af aktivitet og omgivelser, vejledning ift. arbejdsstillinger.

Kognitiv træning:

- Spil og computer

- Struktur og planlægning

Funktionstræning af hånd- og arm:

- Ledbevægelighed

- Styrke

Ergoterapi børn:

Børn, der har vanskeligheder med at deltage i hverdagsaktiviteter, har nedsat trivsel eller problemer med motorik og sansning, kan have brug for hjælp.

Måske oplever du, at dit barn har:

- Dårlig balance og svært ved at koordinere bevægelser

- Overdreven lys / lyd / lugt-følsomhed

- Søvnbesvær

- Udfordringer med at være urolig og altid i gang eller meget stille

- Indlæringsvanskeligheder

- Svært ved at koncentrere sig

- Et stort behov for kontrol, meget faste rutiner og forudsigelighed

- Svært ved at mærke sin krop

- Svært ved at tage tøj af og på

- Svært ved at spise og er til én bestemt type mad

- Udfordringer med berøring fra bestemt slags tøj

- Tendens til at undgå beskidte fingre

- Angst

Genkender du dette eller har dit barn andre vanskeligheder med sansebearbejdning, finmotorik eller mundmotorik, kan det have brug for ergoterapeutisk hjælp. Med udgangspunkt i en grundig undersøgelse, vil ergoterapeuten tilrettelægge individuelle forløb. Her lægges vægt på, at det er jer som forældre, der kender barnet bedst, og vi ved, hvor vigtigt det er at blive mødt i de frustrationer og følelser, man kan stå i, som forældre til at barn, der ikke trives.

Ring og få en uforpligtende samtale om mulighederne for undersøgelse, vejledning og behandling.

På klinikken tilbyder ergoterapeuten også Stimulastik undervisning på hold.