Fysioterapi

Fysioterapi har til formål at behandle og forebygge sygdomme eller lidelser i kroppen. Fysioterapi retter sig især mod de dele af kroppen vi bruger, når vi bevæger os : muskler, led, nervesystem, kredsløbet og vejrtrækningen.

Smerter og gener kan forårsages af rent fysiske skader og af det samspil, der er mellem krop og sanser, psyke og livsbetingelser.

På klinikken lægger vi vægt på en grundig undersøgelse for at udrede årsagen til netop dine smerter og gener. Vi prioterer samarbejdet med lægen og andre behandlere. Den vigtigeste samarbejdspartner er dog patienten selv, så vi sammen kan lave det bedste behandlings/træningsforløb.


Find en terapeut

Find den behandler som bedst kan hjælpe dig, med lige netop din problemstilling.

Find Terapeut