Osteopati

Klinikken tilbyder osteopatisk behandling.

Osteopati er en internationalt anerkendt behandlingsform og fungerer blandt andet som statsautoriseret profession i 8 europæiske lande (Finland, Frankrig, Island, Lichtenstein, Malta, Portugal, Schweiz og Storbritannien). Foreningen Danske Osteopater arbejder på at det samme kommer til at gøre sig gældende i Danmark.

I Danmark kan personer med en sundhedsfaglig uddannelse, som fysioterapeuter, kiropraktorer og læger, over et 5-årigt forløb uddanne sig til osteopat ved The International Academy of Osteopathy.

Osteopati er en manuel behandlingsform, som er baseret på en dybdegående viden indenfor de traditionelle sundhedsvidenskabelige fag: Anatomi, neurologi, fysiologi, biomekanik, embryologi (læren om fosterets udvikling) og patologi (sygdomslære). Det vil sige, at osteopatens redskaber er dybdegående viden om kroppen og evnen til at undersøge og behandle med hænderne.

Kroppens systemer og strukturer er gensidigt afhængige og påvirker hinanden. Når osteopaten undersøger den smertegivende struktur (f.eks. skulderen), gøres det i sammenhæng med en undersøgelse af resten af kroppen. Det vil sige muskel-skeletsystemet, organsystemet og det cranio-sacrale system (alle kroppens systemer). Målet er at kortlægge og behandle de bagvedliggende årsager i kroppen, som medfører øget belastning og smerter i f.eks. skulderen. Ikke sjældent skal årsagen findes et andet sted end der, hvor smerten mærkes.

Osteopaten anvender en lang række manuelle teknikker. Ledmobilisering, manipulation, organteknikker, muskeludstræk og afspænding og kraniosacralteknikker. Alle teknikker tilpasses den enkeltes behov og behandlingen er god for folk i alle aldre.